Legea 220/2008 novelata în 2010 si modificata in 2011.

 

Art. 3. - (1) Sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, denumit în continuare sistem de promovare, stabilit prin prezenta lege se aplica pentru energia electrica livrata în reteaua electrica si/sau la consumatori, produsa din:

a)     energie hidraulica utilizata în centrale cu o putere instalata de cel mult 10 MW;

b)     energie eoliana;

c)     energie solara;

d)     energie geotermala;

e)     biomasa;

f)       biolichide;

g)     biogaz;

h)     gaz rezultat din procesarea deseurilor;

i)       gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate.

 

________________________________________________________________________

a)    

________________________________________________________________________

(4) Pentru energia electrica produsa în cogenerare de înalta eficienta în centrale care utilizeaza sursele regenerabile de energie prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d) - i), se acorda suplimentar fata de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1MWh produs si livrat.

 

_________________________________________________________________________


Modificariile din 2011 se refera doar la instalatiile de producerea energiei regenerabile prin metoda biogazului si anume:
La punctele e), f) si g), se acorda doua certificate verzi pentru 1 MWh produs si livrat, plus 1 CV pentru fiecare MWh daca materia prima este din plante energetice, plus unul daca este cogenerare de inalta eficienta (se valorifica peste 70% din agentul termic.).
La punctele h) si i) se acorda cate un CV pentru 1 MWh produs si livrat, plus 1 CV daca este cogenerare de inalta eficienta.

Cu alte cuvinte se pot obtine dintr-o statie de biogaz, pentru fiecare 1 MWh produs si livrat:
Pana la 4 CV daca aceasta functioneaza cu siloz de porumb sau alte plante energetice.
Pana la 3 CV daca aceasta functioneaza cu materii prime organice, care raman in societatea proprie (de ex. taitei de sfecla, borhot, reziduri de abatorizare din abatorul societatii, resturi de legume-fructe din fabrica societatii, sparturi de cereale, claie, etc.)
Pana la 2 CV, daca materia prima organica este preluata ca reziduu de la alte societati, respectiv daca materia prima este namol din statiile de epurare (indiferent de provenienta).

________________________________________________________________________

 

Nota:

Cogenerare de înalta eficienta:

- se refera la utilizarea energiei termice rezultate din instalatie.